medihair

 • Botox - Collagen
 • Botox - Collagen
 • Botox - Collagen
 • Liposuction
 • Breast Remodelling - Liposuction
 • Liposuction
 • Arm Liposuction - Remodelling
 • Rhinoplasty
 • Οtoplasty
 • Mesotherapy
 • threads_1
 • brazilian butt_1

R.S.P. (Replacement of Skin Pigmentation)

Това е иновативно лечение, което успокоява и премахва пигментацията на кожата. Тя обхваща всеки цвят цвят дисплазия използвайки подкожно инжектиране на подходящи биосъвместими пигменти. Процедурата е безболезнена и изисква минимална местна упойка. Резултатите са невероятни, а пациентът може да избере един курс от 3-5 години или дори постоянно.

 • Stretch Marks_1
 • Stretch Marks_2
 • Stretch Marks
 • Ephelides
 • Ephelides
 • Post Surgical Scars
 • Post Surgical Scars
 • Post Surgical Scars

Scroll to top